Scaffale multiculturale

SCAFFALE MULTICULTURALE

Servizi di consultazione e prestito

Lo “scaffale multiculturale” è un servizio per adulti stranieri che mette a disposizione:

Libri

- Libri in lingua originale e bilingue
- Materiale multimediale
- Quotidiani stranieri
- Manuali per attività pratiche

 

È inoltre possibile organizzare:

- Dibattiti
- Letture organizzate
- Cineforum

 

على "الرف المتعدد الثقافات" هو خدمة للبالغين الأجانب التي تتوفر:

كتب باللغة الأصلية و لغات أخرى،

الوسائط المتعددة،

صحف أجنبية،

الأدلة العملية،

و من المخطط:

مناقشات

“Këndi i librave “ është një shërbim që i ofrohet të huajve të rritur në territor dhe vë në dispozicion:

- Libra në gjuhë originale dhe dygjuhësh
- Materiale multimediale
- Gazeta të huaja
- Manuale per aktivitete praktike

Përfshihen:

- Debate
- Lexime guide
- Cineforum

Në këtë hapësirë bëhet e mundur lidhja falas me internet për të konsultuar gazetat e përditshme të vendit të origjinës.

في هذه المساحة متاحة حرية الوصول إلى شبكة الإنترنيت مع وصلات مسهلة

للتمكن من التعرف على صحف البلدان الأصلية.

Internet PointIn questo spazio è a disposizione l’accesso gratuito ad Internet con links per consultare quotidiani dei propri paesi di origine.